ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอาซัน มะเร๊ะ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
หัวหน้าพนักงานรักษาความปลอดภัย

นายอิสมะแอ นิการี
พนักงานรักษาความปลอดภัย