ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พนักงานธุรการ

นายมุสตามัน กามาอุเซ็ง
พนักงานธุรการ