ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ตลาดนัดพอเพียง
เมื่อวันที่ 6,9และ10 ตุลาคม 2560  นางสาวฟารีดา  กาหลง ครูโรงเรียนบ้านรามัน ได้จัดกิจกรรม “ ตลาดนัดพอเพียง ” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ณ ลานบริเวณโรงเรียนบ้านรามัน
ตามโครงงานส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างอาชีพ เสริมรายได้ ระหว่างเรียน 
บูรณาการการเรียนรู้ : กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

#สร้างอาชีพ #เสริมรายได้ #ระหว่างเรียน
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 2560,21:43   อ่าน 1149 ครั้ง