ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ
      ด้วย นางพาสียะ  ยีเฮง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านรามันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษายะลา เขต 1 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านและเขียนคำที่ประสมสรเสียงยาวกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  โรงเรียนบ้านรามัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 2562,11:56   อ่าน 27 ครั้ง