ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพ่รผลงานทางวิชาการ
ด้วย นางอามีเน๊าะ  ปาทาน ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านรามัน     สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษายะลา เขต 1 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เรื่อง รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนบ้านรามัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 เม.ย. 2562,21:04   อ่าน 39 ครั้ง