ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
บทคัดย่อเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกพัฒนาทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง  ทศนิยม  ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  
โดย  นางนาอีด๊ะ  อุชะมิ  ครูโรงเรียนบ้านรามัน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 264 ครั้ง